Energisnåla fönster

Om du bor i ett äldre hus med äldre fönster så kan det löna sig ekonomiskt att göra ett fönsterbyte trots att själva bytet kostar en del pengar. Äldre fönster är nämligen oftast väldigt ineffektiva gällande isolering vilket gör att de släpper in mycket kyla på vintern och du kommer att behöva värma upp ditt hus mer. Moderna fönster är mycket mera energieffektiva och är man beredd att lägga lite mer pengar på sina nya fönster så finns det modeller som är mycket energisnåla.

Många som ska göra ett fönsterbyte ägnar alldeles för mycket energi till att enbart kolla på priset på de nya fönsterna, men vad man oftast glömmer är att räkna på energikostnaderna i det långa loppet. Du kommer troligtvis ha dina fönster en väldigt lång period och kan du minska kostnaderna för uppvärmningen av huset varje år så kommer du spara pengar på att köpa energisnåla fönster, även om de har ett dyrare inköpspris.

Energisnåla fönster

Hur vet man om ett fönster är energisnålt?

När du vill veta hur energieffektiva fönsterna som du planerar att köpa är så ska du kolla efter vilket u-värde dessa har. U-värdet är ett mått värmeisolering och ju längre u-värde desto bättre är de värmeisolerande egenskaperna. Äldre hus med klassiska tvåglasfönster har ofta ett U-värde på 3,0 och Energimyndigheten rekommenderar att nybyggda hus ska ha ett u-värde på 1,0 på sina fönster. Gör du ett fönsterbyte så bör dina nya fönster ha ett u-värde på max 1,2 för att räknas som energieffektiva. Men det finns en energimärkning på de flesta moderna energisnåla fönster som säljs idag och för att få den högsta klassificeringen som är A så ska u-värdet ligga på max 0,9. Den lägsta klassificeringen i denna energimärkning är G och då ligger u-värdet på 1,5.